Kumba
1.99 €

Kumba

Khumba

Zebra Kumba jau kopš dzimšanas ir bijis par sava bara apsmieklu, jo piedzimis pa pusei strīpains un pa pusei balts.

Vēl ļaunāk - kad sākās Lielais Sausums, bara iemītnieki nolēma, ka viņš ir visu nelaimju cēlonis. Bars izdzina Kumbu, un pat paša tēvs no viņa novērsās! Drismīgā, tikai uz pusi strīpainā zebra dodas pretim bīstamiem un jautriem piedzīvojumiem, lai atrastu savas trūkstošās strīpas un nopelnītu ģimenes cieņu...